sunnuntai 5. kesäkuuta 2016

Selväsanainen varoitus ja syöttövuoro Kiinalle

Kiinan ja Yhdysvaltojen suhde tulee määrittelemään meidän elämäämme yhä enemmän seuraavien vuosikymmenien aikana. Tämä kisa alkoi jo vuosia sitten, mutta maratonia ei ratkaista ensimmäisten satojen metrien aikana.

Kiina on nouseva supervalta, jonka vuosituhansien historia on täynnä erilaisia dynastioita, jotka ovat kaikki olleet aikansa kehittyneimpiä valtoja. Tätä taustaa vasten katsottuna, viimeisten parin sadan vuoden jälkeenjääneisyys on vain pientä tilastoharhaa.

Yhdysvaltoja on usein verrattu Rooman imperiumiin, mutta mielestäni se on varsin vahvaa liioittelua. Rooman imperiumi kesti yli tuhat vuotta ja Yhdysvallat ovat olleet merkittävä valtio vasta joitakin satoja vuosia.

Menen liiankin syvälliseksi, sillä tarkoitukseni oli vain yksinkertaisesti nostaa esille erittäin mielenkiintoisen lausunnon, joka linjaa Yhdysvaltojen ja Kiinan suhdetta vielä pitkään.

“The United States will remain the most powerful military and main underwriter of security in the region for decades to come – and there should be no doubt about that.”


Kyseinen lausunto on Yhdysvaltojen puolustusministeri Ash Carterin suulla kerrottu valtion virallinen kanta. Sen on tarkoitus paaluttaa heidän vaikutusvalta Aasian tyynellä merellä. Selvennettynä se tarkoittaa, että se missä Kiinan vaikutusalue kasvaa, se vähenee Yhdysvaltojen vaikutusvallasta.

Tiettyyn rajaan asti tuollainen "tontinvaltaus ja rajakivien siirto" on mahdollista, mutta nyt Kiina on lähestymässä sitä rajaa, jota Yhdysvallat eivät enää hyväksy. Klassisen diplomatian mukaan huomautusta seuraa varoitus, varoitusta ultimaatumi ja lopulta tekoja. Yhdysvallat on nyt varoittanut hyvin selväsanaisesti, tavalla, jota ei voi tulkita väärin.

Pallo on Kiinan kulmassa.

Ei kommentteja: